Sag C-191/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. oktober 2018 — KN mod Minister for Justice and Equality (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court — Irland)