Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas- 6 ta' Jannar 2004 li tistabbilixxi l-lista ta' pajjiżi terzi u ta' partijiet mit-territorju tagħhom li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni ta' equidae ħajjin u ta' semen, ova u embrijoni ta' l-ispeċi ekwina, u li temenda d-Deċiżjonijiet Nru 93/195/KEE u 94/63/KE (notifikata bid-dokument numru K(2003) 5242) (Test b'relevanza għaż-ŻEE) (2004/211/KE)