Komission päätös, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004 , niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5242) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2004/211/EY)