Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1807 z dnia 30 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Poulet du Périgord (ChOG)]$