Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 231, 2009