Kommissionens forordning (EU) 2019/414 af 14. marts 2019 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2020 over sekundære målvariabler om overgældsætning, forbrug og formue samt beskæftigelse (EØS-relevant tekst.)