Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/252 z 29. januára 2021, ktorým sa vykonáva odpočítanie od portugalskej rybolovnej kvóty v prípade sardely európskej z dôvodu nadmerného rybolovu v predchádzajúcom roku