Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/252 al Comisiei din 29 ianuarie 2021 privind operarea unei deduceri din cota de pescuit a Portugaliei disponibilă pentru hamsie din cauza depășirii cotelor de pescuit în anul precedent