Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/252 (2021. gada 29 janvāris), ar ko iepriekšējā gadā notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumu no Portugālei pieejamās anšova nozvejas kvotas