Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/252, annettu 29 päivänä tammikuuta 2021, Portugalin käytettävissä olevan sardellin kalastuskiintiön alentaminen edellisvuoden liikakalastuksen vuoksi