Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/252, 29. jaanuar 2021, millega tehakse mahaarvamised Portugali anšoovisepüügikvoodist eelmise aasta ülepüügi tõttu