Kommissionens förordning (EU) nr 1125/2010 av den 3 december 2010 om fastställande av interventionsorter för spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1173/2009