Писмен въпрос E-1221/10, зададен от David Campbell Bannerman (EFD) на Комисията. Становища amicus curiae при смъртните присъди в САЩ