Οι κοινωνικές συνέπειες των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη του 1992-2002