Sprawa C-296/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (Francja) w dniu 24 kwietnia 2018 r. – Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG