Cauza T-419/11: Ordonanța Tribunalului din 19 aprilie 2016 - ETAD/Comisia („Ajutoare de stat — Anularea actului atacat — Dispariția obiectului litigiului — Nepronunțare asupra fondului”)