Zaak T-419/11: Beschikking van het Gerecht van 19 april 2016 – ETAD/Commissie („Staatssteun — Nietigverklaring van het bestreden besluit — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)