Predmet T-419/11: Rješenje Općeg suda od 19. travnja 2016. – ETAD protiv Komisije („Državne potpore — Poništenje pobijanog akta — Bespredmetnost spora — Obustava postupka”)