2008/162/EK: A Bizottság határozata ( 2008. február 26.) a rizstermékekben a nem engedélyezett, géntechnológiával módosított LL RICE 601 szervezetre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2006/601/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 743. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)