Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (Imħallef wieħed) tal-25 ta' Ottubru 2006.