Kirjalik küsimus E-012155/11 Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. VP/HR – ELi–Iisraeli assotsiatsioonilepingu järjekordne rikkumine: Gaza sektori pommitamine Iisraeli poolt, protesti mahasurumine ja ebaseaduslike asunduste laiendamine