Писмен въпрос E-9904/10 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. По-голяма безопасност при татуировките и пиърсинга