Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä (uudelleenlaadittu) (16636/5/2014 – C8-0090/2015 – 2012/0360(COD))