Neuvoston päätös, annettu 19 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan tilastohallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan jäsenen nimittämisestä2019/C 428/05