Cauza C-33/11: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 iulie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — procedură inițiată de A Oy (A șasea directivă — Scutiri — Articolul 15 punctul 6 — Scutirea livrărilor de aeronave utilizate de companiile aeriene care operează cu plată, în principal pe rute internaționale — Livrarea de aeronave către un operator care pune aceste aeronave la dispoziția unei astfel de companii — Noțiunea „operarea cu plată pe rute internaționale” — Curse charter)