2005/442/EG: Besluit van de Raad van 30 mei 2005 houdende aanpassing van de vergoedingen als bedoeld in Besluit 2003/479/EG betreffende de regeling die van toepassing is op de nationale deskundigen en militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad zijn gedetacheerd