OPINIA Komisji Budżetowej dla Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Esteban González Pons