Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/1155 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 188 din 12 iulie 2019)