Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2019/1155 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 188 Eagrán Speisialta Gaeilge an 12 Iúil 2019)