2001 m. spalio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2013/2001 dėl laikino leidimo naudoti pašarų priedą naujai paskirčiai ir dėl ilgalaikio leidimo naudoti pašarų priedustekstas svarbus EEE