Sag T-571/18: Rettens kendelse af 30. april 2019 — YR mod Kommissionen