Věc T-571/18: Usnesení Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — YR v. Komise