Дело T-571/18: Определение на Общия съд от 30 април 2019 г. — YR/Комисия