Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 186/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG