Писмен въпрос E-008265/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Взаимно признаване на заповеди за конфискация