Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013 , unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta