Tarybos bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP 2008 m. lapkričio 10 d. dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo