Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 169/2012, 27. veebruar 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril