Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye - Javaslat európai parlamenti és tanácsi irányelvre a szakmai képesítések elismeréséről a belvízi hajózásban, illetve a 96/50/EK tanácsi irányelv és a 91/672/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2016) 82 final – 2016/0050 (COD))