Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE oraz współpraca sądowa pomiędzy sędziami krajowymi