Kommissionens Forordning (EF) nr. 273/97 af 14. februar 1997 om fastsættelse af den i Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede støtte til privat oplagring af smør og fløde