Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 506/2012 av den 14 juni 2012 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Kraški pršut [SGB])