Uitvoeringsverordening (EU) nr. 506/2012 van de Commissie van 14 juni 2012 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Kraški pršut (BGA))