Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 506/2012 tal- 14 ta’ Ġunju 2012 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Kraški pršut (IĠP)]