Регламент за изпълнение (ЕС) № 506/2012 на Комисията от 14 юни 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Kraški pršut (ЗГУ)