Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9913 – Hella/Minth/JV) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 298/04