Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9913 – Hella/Minth/JV) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 298/04