Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9913 — Hella/Minth/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 298/04