Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9913 – Hella/Minth/JV) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 298/04