Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1583 z dne 25. septembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva v zvezi z ukrepi na področju kibernetske varnosti (Besedilo velja za EGP.)